Regulamin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Ośrodku „Sobótka” , mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym Ośrodku, a jednocześnie zapewni jego sprawną organizację.

 1. Personel Ośrodka służy wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Osoba przyjeżdżająca do Ośrodka zobowiązana jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem, opłatą za pobyt oraz uiszczeniem opłaty uzdrowiskowej (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta)  w Recepcji Ośrodka w ciągu pierwszych trzech dni pobytu. Należność przyjmujemy w złotych polskich i euro (płatność gotówką /euro lub kartą kredytową)..
 3. Faktura na firmę za pobyt możliwa jest w momencie dokonywania płatności , wraz z podaniem numeru NIP.
 4. W celu zameldowania w  Ośrodku Goście w dniu przyjazdu zobowiązani są do okazania w Recepcji  dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość danej osoby. 
 5. Klucz elektroniczny od pokoju należy zwrócić w Recepcji w dniu wyjazdu. Za utratę lub zniszczenie klucza elektronicznego pobierana będzie opłata w wysokości 60 PLN.
 6. Doba hotelowa dla gości rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. 
 7. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.
 8. Na terenie Ośrodka zabrania się:
  • przenoszenia i wynoszenia przedmiotów i wyposażenia pomieszczeń poza teren Ośrodka.
  • przebywania osobom niezameldowanym bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu w Recepcji,
 9. Ośrodek nie  ponosi odpowiedzialności  za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846- 849 kodeksu cywilnego.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów użytkowych, kosztowności, pieniędzy itp. pozostawionych przez Gości w pokojach. Goście mają możliwość skorzystania z bezpłatnego depozytu w recepcji Ośrodka.
 11. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju prosimy zamknąć okna i drzwi.
 12. Goście Ośrodka odpowiadają materialnie za braki i uszkodzenia spowodowane przez siebie w zajmowanym pokoju oraz na terenie Ośrodka. Należność za szkody zostanie naliczona na miejscu zgodnie ze sporządzoną wyceną.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o nieużywanie w pokojach dodatkowych urządzeń elektrycznych takich jak: grzałki, maszynki, żelazka, grzejniki. Jednocześnie Goście zobowiązani są do przestrzegania podstawowych przepisów przeciwpożarowych.
 14. W pokojach i w budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, niezastosowanie się do zakazu palenia na terenie obiektu wiąże się z karą 500 zł.
 15. Ośrodek nie odpowiada za zaistniałe na jego terenie wypadki, niebędące następstwem przyczyn wynikających z wadliwej konstrukcji urządzeń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie Ośrodka.
 16. Ośrodek dysponuje ograniczoną liczbą niestrzeżonych miejsc parkingowych. Ośrodek odpłatnie udostępnia miejsca parkingowe, ale nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, straty lub kradzieże.
 17. Wszelkie uwagi i wnioski, a także usterki w wyposażeniu Ośrodka oraz wady funkcjonowania urządzeń zauważone przez Gości prosimy zgłaszać do Recepcji.
 18. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga osoba odpowiedzialna za prowadzenie Recepcji.
 19. Zaliczka stanowi formę zabezpieczenia umowy i jest potwierdzeniem rezerwacji. Wpłacona zaliczka za pobyt w Ośrodku nie ulega zwrotowi. Jeżeli klient zrezygnuje z części pobytu, lub części świadczeń w trakcie jego trwania, Ośrodek obciąży go kosztami w pełnej wysokości. Wyjątek stanowią nagłe zdarzenia losowe, które muszą zostać udokumentowane.
 20. Niezgłoszenie z przynajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem nieobecności na posiłku obciąża Gościa jego kosztami.
 21. Goście Uzdrowiska Świnoujście S.A. zobowiązani są do uiszczenia opłaty za korzystanie z telewizora 5zł/doba od pokoju.
 22. Kuracjuszy Uzdrowiska Świnoujścia S.A. obowiązuje również regulamin Uzdrowiska Świnoujście S.A. wywieszony przy gabinecie pielęgniarek na II piętrze.
 23. Goście przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedury zapobiegania oraz zwalczania zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2. Procedura znajduje się u Kierownika i  w recepcji OWS „Sobótka” ul. Sienkiewicza 13, 72-600 Świnoujście.
 24. W naszym Ośrodku obowiązują Procedury Ochrony Dzieci (dostępne do wglądu w recepcji).

Dziękujemy za współpracę i życzymy miłego wypoczynku!

Visit our FacebookVisit our Instagram
pl_PLPolski
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram